در حال بارگذاری ...

آدرس و نقشه آموزشکده فنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس : سمنان،خیابان شهید باهنر ،بلوار شریف واقفی ،آموزشکده فنی پسران سمنان

 

تلفن: 33330335 - 023

 

کد پستی:43881-35167

 

نظرات کاربران