در حال بارگذاری ...
شنبه 16 آذر 1398
 • معرفی رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود

   

   

   

   

   

  نام و نام خانوادگی : سکینه ماندگارزاد

  مرتبه علمی : استادیار

  سمت: سرپرست دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود

  مدرک تحصیلی : دکترای شیمی تجزیه گرایش الکتروشیمی   

  نظرات کاربران