در حال بارگذاری ...
دوشنبه 10 مهر 1402

معرفی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

.

  نام و نام خانواگی : دکتر علیرضا عزالدین  سمت : ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  از 1401/12/16 تا ادامه دارد

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا عزالدین

پست سازمانی : ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

مدرک تحصیلی : دکتری عمران

مرتبه علمی : استادیار

گرایش تخصصی (رشته) : عمران - سازه

دانشگاه محل تحصیل :  دانشگاه سمنان

تاریخ شروع همکاری : 1401/12/16

شماره تماس مستقیم : 33328267 - 023

شماره تماس : 33330335 داخلی 111

نظرات کاربران