در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 6 آذر 1399
 • تمامی دانشجویان روزانه و شبانه در مقاطع کاردانی و کارشناسی ملزم به تکمیل کارنامه سلامت روان در سال تحصیلی 1400-1399 می باشند.

  تمامی دانشجویان روزانه و شبانه در مقاطع کاردانی و کارشناسی ملزم به تکمیل کارنامه سلامت روان در سال تحصیلی 1400-1399 می باشند.
  طرح کارنامه ی سلامت (روان و جسم) به صورت الکترونیکی و در «سامانه سجاد» و از طریق لینک های زیر اجرا می شود :
  لینک کارنامه سلامت روان دانشجویان :
  https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

  لینک کارنامه سلامت جسم دانشجویان:
  https://portal.saorg.ir/physicalhealth

  نظرات کاربران