در حال بارگذاری ...
جمعه 28 خرداد 1400
 • کسب رتبه های برتر اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان در رویداد ایده پردازی انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران

  اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان رتبه های برتر رویداد ایده پردازی انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران را کسب کردند

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان، در رویداد ایده پردازی انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران که توسط بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای با موضوع "گفتمان سازی الگوی مطلوب اعمال مدیریت نوین رئیس جمهور آینده در توسعه و رونق کسب و کار و مهارت آموزی" برگزار شد، دکتر سارا آقایان  با ارائه ایده ایجاد محیط کسب و کار و تولید ثروت مبتنی بر دانش و فن در فضای دانشگاه فنی و حرفه ای  موفق به کسب مقام اول و همچنین دکتر فاطمه نعیمی با ارائه ایده توسعه کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال پذیری مهارت آموختگان موفق به کسب مقام سوم این رویداد شدند.

   رویداد ایده پردازی انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران که توسط بسیج اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای با موضوع "گفتمان سازی الگوی مطلوب اعمال مدیریت نوین رئیس جمهور آینده در توسعه و رونق کسب و کار و مهارت آموزی" و با محورهای مهارت های کلیدی توسعه کسب و کار الگوی مطلوب اعمال مدیریت توسعه کسب و کار مهارت محور مبتنی بر تولید، تمرکز بر الگوهای نوین مهارت آموزی و رونق کسب و کار، توسعه کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال پذیری مهارت آموختگان، استفاده از ظرفیت های فضای مجازی در بهبود و رونق کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار مهارت محور و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی، الگوی مطلوب مهارت آموزی – توسعه کسب و کار - مشارکت صاحبان مشاغل و توسعه اقتصادی و فرصت انگاری تحریم در توسعه و رونق کسب و کار نوین با محوریت جوانان برگزار شد

  شایان ذکر است بالغ بر 53 ایده توسط متخصصان این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفت که 10 ایده به مرحله نهایی راه یافته و در نهایت 3 ایده برتر انتخاب شد.

   

  نظرات کاربران