در حال بارگذاری ...
جمعه 28 خرداد 1400
 • انتصاب نماینده و ناظر استانی مرکز نظارت، ارزیابی، تضمین کیفیت و مسئول بازنگری، اصلاح و تدوین سند برنامه عملیاتی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

  در حکمی از سوی دکتر رضا نقدی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان ، مهندس مرتضی ساربان طریق به عنوان « نماینده و ناظر استانی مرکز نظارت، ارزیابی، تضمین کیفیت و مسئول بازنگری، اصلاح و تدوین سند برنامه عملیاتی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان » منصوب شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان، در بخشی از حکم مهندس مرتضی ساربان طریق آمده است :

  با عنایت به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی با حفظ سمت به عنوان ناظر استانی مرکز نظارت، ارزیابی، تضمین کیفیت و مسئول بازنگری، اصلاح و تدوین سند برنامه عملیاتی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان منصوب می شوید.

  امید است با استعانت از ایزد منان و با بهره گیری از توان و ظرفیت فکری همکاران و با رعایت کامل ضوابط و مقررات در انجام وظایف و مقررات در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید .

  نظرات کاربران