در حال بارگذاری ...
جمعه 28 خرداد 1400
  • حضور معاونت و مسئول امور بانوان دفتر مرکزی حراست دانشگاه فنی و حرفه ای در دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

     

    جناب آقای یادگاری معاونت دفتر مرکزی حراست دانشگاه فنی و حرفه ای و سرکار خانم دهقان مسئول امور بانوان  این دفتر در دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان حضور یافتند و ضمن دیدار با دکتر نقدی ریاست دانشگاه، معاونین، مسئول محترم حراست و همکاران به بازدید از قسمت های مختلف این مجموعه دانشگاهی پرداختند

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان، در راستای اجرای سیاست ها و خط مشی های دفتر مرکزی حراست و هم افزائی بیشتر در جهت انجام تکالیف حراست، آقای یادگاری (معاون مدیرکل دفتر حراست) و  ( سرکار خانم دهقان مسئول امور بانوان ) از قسمت های مختلف دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  بازدید به عمل آوردند و همچنین نشست مشترکی را نیز با جناب آقای دکتر نقدی رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان و جناب آقای ادهم مسئول محترم حراست این دانشگاه برگزار کردند .

    نظرات کاربران