در حال بارگذاری ...
جمعه 28 خرداد 1400
  • حضور همکاران دفتر مرکزی حراست دانشگاه فنی و حرفه ای در دانشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان

    جناب آقای یادگاری معاونت دفتر مرکزی حراست دانشگاه فنی و حرفه ای و سرکار خانم دهقان مسئول امور بانوان  این دفتر در دانشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان حضور یافتند و ضمن دیدار با دکتر ماندگارزاد ریاست دانشکده، معاونت، مسئول محترم حراست استان و همکاران به بازدید از قسمت های مختلف این مجموعه دانشگاهی پرداختند و از فضای اداری و آموزشی و کارگاهی دانشکده بازدید به عمل آوردند.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان، در راستای اجرای سیاست ها و خط مشی های دفتر مرکزی حراست و هم افزائی بیشتر در جهت انجام تکالیف حراست، آقای یادگاری (معاون مدیرکل دفتر حراست) و  ( سرکار خانم دهقان مسئول امور بانوان ) از قسمت های مختلف دانشکده فنی و حرفه ای دختران سمنان بازدید به عمل آوردند و همچنین نشست مشترکی را نیز با دکتر ماندگارزاد ریاست دانشکده و جناب آقای ادهم مسئول محترم حراست این دانشگاه برگزار کردند.

     

    نظرات کاربران