در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 مرداد 1400
 • چهارمین جشنواره دانشگاهی حرکت

  حوزه های رقابتی ویژه انجمن های علمی                                                                      

   انجمن علمی برتر _ فعالیت خلاقانه _ نشریه _ مسابقه _ محتوای دیجیتال کار آفرینی

   بخش ویژه :
  محیط زیست و حفظ منابع طبیعی
  اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی ، رونق تولید
  انجمن ها در دوران کرونا                                                                        

    حوزه های رقابت                                                                                              

    ابداع ، اختراع ، خلاقیت ، کارآفرینی ، تالیف کتاب ، محتوای دیجیتال  

  لینک دسترسی به شیوه نامه :  

   https://semnan.tvu.ac.ir/fa/576160/        

   نحوه ارسال آثار :

  harekatsemnan@gmail.com

   

                                                                                                                                   

  نظرات کاربران