در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 9 آذر 1400

تقدیر ستاد مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای از کانون خبر،رسانه و فضای مجازی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

ستاد مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای از کانون خبر،رسانه و فضای مجازی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان تقدیر به عمل آورد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان، در وبینار کشوری اعتبارات حوزه فرهنگی و اجتماعی سال 1400 که با حضور جناب آقای دکتر مهدی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای، جناب آقای  دکتر دستگردی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فنی و حرفه ای و مسئولین فرهنگی این دانشگاه برگزار گردید از زحمات حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان تقدیر و تشکر شد

شایان ذکر است همچنین در موضوع دبیرخانه کانون خبر، رسانه و فضای مجازی از فعالیت های این کانون در راستای چاپ سالنامه فرهنگی دانشگاه فنی و حرفه ای و فعالیت های مرتبط قدردانی گردید.

نظرات کاربران