در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 خرداد 1402

معرفی رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود

 

نام و نام خانوادگی : شیرین محمدی پناه

مرتبه علمی :

سمت: ریاست دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود

مدرک تحصیلی :   

نظرات کاربران