در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 9 آذر 1400

معرفی رئیس دانشکده کشاورزی پسران امیرآباد دامغان

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهندس مظاهر خیرخواهان

سمت: سرپرست دانشکده کشاورزی پسران امیرآباد دامغان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

نظرات کاربران