در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 مرداد 1400
 • معرفی رئیس دانشکده کشاورزی پسران امیرآباد دامغان

   

   

   

   

  نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهندس مظاهر خیرخواهان

  سمت: سرپرست دانشکده کشاورزی پسران امیرآباد دامغان

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

  نظرات کاربران