در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 خرداد 1402

معرفی رئیس دانشکده کشاورزی پسران امیرآباد دامغان

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : جناب آقای مهندس مظاهر خیرخواهان

سمت: سرپرست دانشکده کشاورزی پسران امیرآباد دامغان

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

نظرات کاربران