در حال بارگذاری ...
دوشنبه 8 خرداد 1402

معرفی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

.

  نام و نام خانواگی : دکتر علیرضا عزالدین  سمت : سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  از 1401/12/16 تا ادامه دارد

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا عزالدین

پست سازمانی : سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

مدرک تحصیلی : دکترا

مرتبه علمی : استادیار

گرایش تخصصی (رشته) :

دانشگاه محل تحصیل :  دانشگاه سمنان

تاریخ شروع همکاری : 1401/12/16

شماره تماس مستقیم : 33328267 - 023

شماره تماس : 33330335 داخلی 111

نظرات کاربران