در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 9 آذر 1400

معرفی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

  نام و نام خانواگی : دکتر رضا نقدی  سمت : رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  از 1398/06/13 تا ادامه دارد

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا نقدی

پست سازمانی : رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

مدرک تحصیلی : دکترا

مرتبه علمی : استادیار

گرایش تخصصی (رشته) :

دانشگاه محل تحصیل :  دانشگاه تهران

تاریخ شروع همکاری : 1398/06/13

شماره تماس مستقیم : 33328267 - 023

شماره تماس : 33330335 داخلی 111

نظرات کاربران