در حال بارگذاری ...
دوشنبه 4 مرداد 1400
 • معرفی ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

    نام و نام خانواگی : دکتر رضا نقدی  سمت : رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان  از 1398/06/13 تا ادامه دارد

  نام و نام خانوادگی : دکتر رضا نقدی

  پست سازمانی : رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان سمنان

  مدرک تحصیلی : دکترا

  مرتبه علمی : استادیار

  گرایش تخصصی (رشته) :

  دانشگاه محل تحصیل :  دانشگاه تهران

  تاریخ شروع همکاری : 1398/06/13

  شماره تماس مستقیم : 33328267 - 023

  شماره تماس : 33330335 داخلی 111

  نظرات کاربران